[ad_1]

375-5-X

Eşyaların karayolu ile uluslararası nakliyatında e-belge kullanımı hk.

Eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) elektronik taşıma belgesi ile ilgili yapılan ek protokol gereği verilerin elektronik olarak kaydedilmesi ve işlenmesi için kullanılan yöntemler yoluyla isteğe bağlı taşıma belgesi düzenlenmesini kolaylaştırmak için Sözleşmeye ekleme yapmak üzere anlaşmaya varmışlardır.

375-4-X

Dahilde işlemeye ilişkin cezalar ile ilgili anayasa mahkemesi kararı hk.

4458 من قانون الجمارك رقم. 238. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; …eşyanın gümrüklenmiş değerininibaresine ilişkin esas incelemenin 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendinde belirtilen dâhilde işleme rejimiyle ilgili durumlar hariç, dâhilde işleme rejimiyönünden sınırlı olarak yapılmasına; Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.

375-1-X

Diş fırçası ithalatında 3 yıl ek mali yükümlülük uygulanacağı hk.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda 93032100000 Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil)

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

[ad_2]