[ad_1]

بيان : Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınması hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 73421605-106.05
موضوع : Genelge-Sağlık Bakanlığı-Kontrole
Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili
İthalatında Gümrük İdarelerinde
Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi

15.04.2019 / 43446107
التعميم
(2019/14)

20/03/2012 تاريخ و 28239 نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2012/6 رقم "دائرة الجمارك في" نظام النافذة الواحدة "في إطار التنسيق لنشر رئاسة مجلس الوزراء التعميم من النافذة الواحدة يستمر نظام العمل.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(أمان المنتج والتحكم فيه:2019/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen kontrole tabi kimyasal maddelerin fiili ithalatında gümrük idarelerinde kullanılmaya mahsus kayıt belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

وفي هذا السياق،, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1017 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi”nin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1017 kodlu TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi” başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından üretilen 23 رخصة رقم رقم السطر رقم / وثيقة (مثال: لا Referans: 16545419881002000000392/1) البيان الجمركي ذات الصلة 44 رقم في المربع "رقم الوثيقة" و "تاريخ المستند" وأعلن في المنطقة.

6- ومعلومات عن الوثيقة المعنية تجري في وسائل الإعلام الإلكترونية, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi” aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek PencereSistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

وقعت البريد الإلكتروني
رضا الدانوب Turagay
باكان.
نائب وزير

[ad_2]