[ad_1]

بيان : Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı HakkındaTebliğ (تصدير: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (واردات: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazıları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 73421605-106.05
موضوع : TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları

04.07.2019 / 45628903
التعميم
(2019/27)

20/03/2012 تاريخ و 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (تصدير: 2019/5) ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (واردات: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından düzenlenen Uygunluk Yazılarının Tek Pencere Sistemine alınması uygun bulunmuştur.

وفي هذا السياق، 1031 kodlu TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ile 1032 kodlu TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısı başvuruları, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. Uygunluk Yazısı başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca incelenmek üzere kabul edilir.

4. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (تصدير: 2019/5) ya da Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (واردات: 2019/19) kapsamında Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve Sistem tarafından 1031 kodlu TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ya da 1032 kodlu TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısı kodlu e-belge ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5. الصادرة عن نظام النافذة الواحدة 23 رخصة رقم رقم السطر رقم / وثيقة (مثال: لا Referans: 19545419881025000000392/1) البيان الجمركي ذات الصلة 44 رقم في المربع "رقم الوثيقة" و "تاريخ المستند" وأعلن في المنطقة.

6. ومعلومات عن الوثيقة المعنية تجري في وسائل الإعلام الإلكترونية, وسط الورقة أيضا في الوثيقة الرطب وقعت إعلان المحاصيل لا يمكن البحث. استجواب محتوى المستند من خلال نظام النافذة الواحدة في حالة الحاجة خلال الإجراءات الجمركية من الممكن.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

رضا الدانوب Turagay
باكان.
نائب وزير

[ad_2]