[ad_1]

بيان : İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 و 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu ile 1512.11.91.00.00 gtip lu ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranları 1/8/2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

عدد من القرارات : 2018/11841

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 29/5/2018 مؤرخ 55881 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 30/5/2018 وقد وافقت على.

قرار إضافي بشأن قرار نظام الاستيراد

مادة 1- 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) و (7) numaralı dipnotlar, 13 üncü ve 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDEİSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1206.00.91.00.19 Diğerleri 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1206.00.99.00.19 Diğerleri 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 23(1) 23(1) 0 23(1) 23(1) 23(1) 23(1) 23(1)

"(6)’Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (بما في ذلك هذا التاريخ) %27 olarak uygulanır.
(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (بما في ذلك هذا التاريخ) %20,2 olarak uygulanır.”
"(l)Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 tarihinden itibaren (بما في ذلك هذا التاريخ) %36 olarak uygulanır.”

مادة 2- Bu Karar yayıntı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

[ad_2]