[ad_1]

بيان : 2018/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 8204.20.00.00.00 gtip lu Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri de gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 7/7/2018 مؤرخ 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/14)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. EŞYA ADI CIF KIYMET(ABD Doları/Kg)*
8201.50.00.00.11 Bağ ve bahçıvan makasları 20
8203.20.00.00.11 Pensler 20
8203.20.00.00.12 Kerpetenler 20
8203.30.00.00.00 Tenekeci makasları ve benzeri aletler 20
8204.11.00.00.00 Ağzı sabit olanlar 20
8204.12.00.00.00 Ağzı ayarlanabilir olanlar 20
8204.20.00.00.00 Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 10
8205.20.00.00.11 Çekiçler 20
8205.30.00.00.00 Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler 20
8205.40.00.00.00 Tornavidalar 20
8205.59.80.00.19 آحرون 20
8206.00.00.00.00 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 20

*Brüt Ağırlık”

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
تاريخي رقم
7/7/2018 30471 (مكرر)

[ad_2]