[ad_1]

بيان : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 31/12/2018 مؤرخ 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.

مادة 2 - Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
تاريخي رقم
31/12/2018 30642 (4. مكرر)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
تاريخي رقم
20/8/2019 30864

[ad_2]