[ad_1]

بيان : 6802.23 و 6802.93 gtip lu granitin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 5/7/2017 مؤرخ 30115 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2017/15) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 و 6802.93 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “granit” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ب) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ج) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

يعبر.

Karar

مادة 4 - (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “bilgilendirme raporu” Ek’de yer almaktadır.

(2) وفي هذا السياق،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 10/7/2012 مؤرخ 28349 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar 174 ABD Doları/Ton

Uygulama

مادة 5 - (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

قوة

مادة 6 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 7 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

[ad_2]