[ad_1]

بيان : Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, Kastamonu Entegre Ağaç San. و Tic. مثل., Yıldız Entegre Ağaç San. و Tic. مثل. ve Çamsan Entegre Ağaç San. و Tic. مثل. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. مثل., Çamsan Ordu Ağaç San. و Tic. مثل., Işık Ahşap Profil Lojistik San. و Tic. مثل. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,

ب) وزارة: Ticaret Bakanlığını,

ج) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ç) المدير العام: المديرية العامة للاستيراد بالوزارة,

د) GTIP: موقف إحصاءات التعرفة الجمركية,

ه) NGGS: تحقيق المراجعة النهائية,

F) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

ز) اللائحة: 30/10/1999 مؤرخ 23861 لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم,

يعبر.

منتج تم منعه

مادة 4 - (1) منتج تم منعه, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

الطبيعة التمثيلية للتطبيق

مادة 5 - (1) من الأدلة المقدمة في مرحلة التطبيق, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. و Tic. مثل., Yıldız Entegre Ağaç San. و Tic. مثل. ve Çamsan Entegre Ağaç San. و Tic. مثل. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 لؤلؤة و 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. وفي هذا السياق،, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

المقياس الحالي

مادة 6 - (1) أصل الصين 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 مؤرخ 28989 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2014/14) kapsamında, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 مؤرخ 29385 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2015/21) kapsamında, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

السبب

مادة 7 - (1) اللائحة 35 عملا بالفقرة الثانية من المادة., 15/8/2018 مؤرخ 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, من المفهوم أن هناك مستندات وأدلة.

القرارات والإجراءات

مادة 8 - (1) نتيجة الفحص, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, كما يفهم أن هناك مستندات وأدلة, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 تقرر فتح NGGS في إطار المقال ال..

تقييم اقتصاد السوق

مادة 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 أن شروط اقتصاد السوق صالحة في إطار المعايير الواردة في المقال. 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 مادة اللؤلؤ, خلاف ذلك اللائحة 7 تطبق أحكام المادة ن.. اللائحة 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

تقديم الاستبيانات

مادة 10 - (1) بعد التحقيق, للمستوردين المعروفين للمنتج الخاضع للتحقيق المحدد في التطبيق والذي تحدده الوزارة, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) في الإخطار, إشعار فتح التحقيق, ملخص غير سري للتطبيق ومعلومات حول الوصول إلى الاستبيانات.

(3) من الممكن للأطراف المعنية الأخرى الذين لم يتمكنوا من إرسال إشعار أو عدم تلقي إخطار بسبب عدم تمكن الوزارة من تحديده ، من القسم ذي الصلة في موقع الوزارة..

السلطة المختصة, تقديم التعليقات والأجوبة

مادة 11 - (1) تحقيق, الجهة المنفذة من قبل المديرية العامة.

(2) معلومات عن التحقيق, بلجيكي, للحصول على الآراء والأسئلة ، يتم الاتصال بالسلطة المختصة التالية..

T.C. وزارة التجارة

المديرية العامة للالواردات

قسم بحوث الاغراق والدعم

عنوان: سوجوتوزو ماه. 2176. كثير. لا:63 كانكايا / أنقرة

الهاتف: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) التحقيق "الشركات المقيمة في تركيا, أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا معنية من المؤسسات والمنظمات ", يرسلون إجاباتهم على الاستبيانات والآراء الرسمية من عناوين REP الخاصة بهم إلى عنوان REM الخاص بالوزارة أدناه..

عنوان REM: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا معنية من المؤسسات والمنظمات ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

عناوين البريد الإلكتروني لـ EBYS: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) يتم التواصل الكتابي والشفهي بشأن التحقيق باللغة التركية.. الأطراف المعنية, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, بلجيكي, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. الرد بلغة غير التركية, معلومات, بلجيكي, يتم تجاهل الآراء والطلبات.

(6) الأطراف المعنية, معلومات أخرى تعتبر ذات صلة بالتحقيق ، بخلاف المعلومات المطلوبة في الاستبيان, الوثائق والآراء, مكتوبة إلى المديرية العامة مع الأدلة الداعمة 12 التقديم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المقال..

(7) الذين يدعون تأثرهم بنتيجة التحقيق, لكن 10 المنظمات المهنية غير المشمولة بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1, جمعيات المستهلكين, نقابات العمال أو أصحاب العمل في مجال الإنتاج, ترسل الأطراف المهتمة الأخرى ، مثل الشركات التي تستخدم المنتج كمدخلات ، آراءها كتابيًا إلى المديرية العامة. 12 خلال الفترة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة n..

(8) الإجابات المقدمة على الاستبيان من قبل الأطراف المعنية, المعلومات الأخرى المقدمة حول التحقيق, يتم تقديم المستندات والآراء والأدلة الداعمة كتابةً ما لم ينص على خلاف ذلك.. اسم ولقب الأطراف ذات الصلة في العروض التقديمية المكتوبة, معلومات العنوان, عنوان بريد الكتروني, هاتف, يتم تحديد أرقام الفاكس. "الشركات المقيمة في تركيا, يتم تحديد عناوين REM الخاصة بهم أيضًا في العروض التقديمية المكتوبة من قبل أولئك الذين يريدون أن يكونوا أطرافًا ذات صلة من المؤسسات والمنظمات..

(9) أثناء التحقيق 22 جميع أنواع المعلومات المقدمة وفق الفقرة الثانية من المادة ن بشرط السرية, يتم تقديم ملخص غير مصنف للوثيقة والرأي. ملخص غير سري, أن تكون بالتفصيل للسماح بفهم معقول للمعلومات الأساسية. الأطراف المعنية, قد تشير إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه المعلومات في حالات استثنائية.. في مثل هذه الحالات الاستثنائية, يجب ذكر أسباب عدم إمكانية تلخيص المعلومات..

المدة الزمنية

مادة 12 - (1) 10 الفترة الزمنية للرد على الاستبيان لجميع الأطراف المعنية الذين يتم إرسال الإخطار المحدد في الفقرة الأولى من المادة 3, بما في ذلك الوقت البريدي من تاريخ الإخطار بفتح التحقيق 37 لأيام.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 يمكن أن تقدمه خلال الفترة اليومية.

(3) الذين يدعون تأثرهم بنتيجة التحقيق 11 الأطراف المهتمة الأخرى التي تقع في نطاق الفقرة السابعة من المادة., يمكنهم تقديم آرائهم حول التحقيق في إطار عملية التحقيق بطريقة لا تؤثر على سير التحقيق اعتبارًا من تاريخ نشر هذا البيان..

لا تعاون

مادة 13 - (1) اللائحة 26 ضمن أحكام المادة n., في حالة فشل أحد الأطراف ذات الصلة في تقديم المعلومات والوثائق اللازمة في غضون الوقت المحدد وبالصيغة المطلوبة ، أو رفض الوصول إلى هذه المعلومات والمستندات ، أو إذا كان مفهوماً أنهم منعوا التحقيق ، أو إذا قدموا معلومات خاطئة أو مضللة ، يعتبر الطرف المذكور غير متعاون.. في مثل هذه الحالات ، قرارات مؤقتة أو نهائية في نطاق التحقيق, سلبا أو إيجابا, وفقا للبيانات المتاحة.

(2) إذا لم تتعاون الأطراف المعنية أو لم تتعاون جزئيًا ، فقد تكون نتيجة التحقيق أقل فائدة للطرف المعني مقارنة بالتعاون..

تنفيذ مقياس ميري

مادة 14 - (1) اللائحة 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

تاريخ بدء التحقيق

مادة 15 - (1) تحقيق, يعتبر قد بدأ من تاريخ نشر هذا البيان..

قوة

مادة 16 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]