[ad_1]

بيان : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 و 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 12/4/2019 مؤرخ 30743 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 و 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 14/6/1989 مؤرخ 3577 قانون منع المنافسة غير المشروعة في الاستيراد, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 قرار منع المنافسة غير المشروعة في الواردات الذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم مجلس الوزراء 30/10/1999 مؤرخ 23861 أعد بناء على لائحة منع المنافسة غير المشروعة في الواردات المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (١٠).

تعريفات

مادة 3 - (1) في هذا البيان;

ا) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

ب) ÇHC: جمهورية الصين الشعبية,

ج) GTIP: موقف إحصاءات التعرفة الجمركية,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

د) TGTC: مخطط التعرفة الجمركية التركية مقسم إلى مواقف إحصائية,

ه) اللائحة: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

يعبر.

Karar

مادة 4 - (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) وفي هذا السياق،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 مؤرخ 28989 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 مؤرخ 29385 بيان منع المنافسة غير العادلة في الواردات بالجريدة الرسمية رقم (بلاغ رقم: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, اللائحة 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Önlemi ($/m2)
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat Parkeler Almanya Falquon GmbH 0,00ABD Doları/ m2
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30ABD Doları/ m2
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33ABD Doları/ m2
Classen Industries GmbH 0,31ABD Doları/ m2
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53ABD Doları/ m2
آحرون 1,05ABD Doları/ m2
Çin Halk
Cumhuriyeti
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 1,60 ABD Doları/ m2
Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd
Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd
Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. المحدودة.
Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. المحدودة.
Diğer firmalar 2,40 ABD Doları/ m2

Uygulama

مادة 5 - (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) اللائحة 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) اللائحة 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

قوة

مادة 6 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]