[ad_1]

بيان : Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) yetkilendirmenin BİLGE üzerinden yapılması ile kullanım kılavuzu hk.

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

عدد :30084628-719

موضوع :Gümrük Eşya Takip ve Analitik
Performans Programı

29.11.2017 / 29934848

توزيع PLACE ل

Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesiyle;

Gümrük hizmetlerinden faydalanan ithalatçı ve ihracatçı firmaların eşyaları ile ilgili işlemler hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi,

 Gümrük işlem sürelerinin sürekli olarak ölçülmesi,

 Gümrük işlemlerinde etkin olmayan alanların teşhis edilmesi,

amaçlanmaktadır.

Projenin en önemli çıktısı Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP)’dır. Söz konusu programın 1. modülü 01/11/2017 مؤرخ 2017/12 sayılı Genelge ile kullanıma açılmıştır. Böylece GET-APP üzerinden ithalatçılar taşıma senedi/konşimento numarasını, ihracatçılar ise beyanname numarasını kullanarak yapacakları sorgulama ile eşyanın aşama aşama hangi işleme tabi tutulduğunu, işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve işlemlerin ne kadar sürdüğünü görebilme imkanına kavuşmuştur.

Programa https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/Account/Login bağlantısından giriş yapılmaktadır. 2017/12 sayılı Genelge ve ekindeki kullanıcı kılavuzuna http://risk.gtb.gov.tr/mevzuat/genelge/tum-genelgeler-sirali adresinden ulaşmak mümkündür.

Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantılarında BİLGE kullanıcı kodu verme yetkisi bulunan personel tarafından ilgili görevlilere söz konusu programı kullanmak için yetki tanımlaması yapılması mümkündür.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

وقعت البريد الإلكتروني
H. Hasan Murat ÖZSOY
المدير العام

توزيع:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]