[ad_1]

Təsvir : 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Qərarların sayı: 140

11/5/2018 -ci il tarixli və 7143 saylı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 oktyabr 2018

1/10/2018 TARİHLİ VE 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Ödeme süresi

Maddə 1 - (1) 11/5/2018 -ci il tarixli və 7143 saylı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

qüvvəyə minmə

Maddə 2 - (1) Bu Karar 1/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

icra

Maddə 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

[ad_2]