[ad_1]

Təsvir : İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak beyanlarda Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzasının bulunması gerektiği hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02

Mövzu : İhracatçı Beyanı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

maraq: 06.07.2018 -ci il tarixli və 2904 saylı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, tedarikçiler tarafından uluslararası ticarette zaman zaman “İhracatçı Beyanı”nın ayn bir belge olarak düzenlenmediği ve söz konusu beyan metninin eşyanın faturasının üzerine yazıldığı belirtilerek, 30 Aralık 2017 -ci il tarixli və 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile 25 Mayıs 2018 -ci il tarixli və 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında muafiyet sağlanmasına yönelik olarak söz konusu fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılan ihracatçı beyanı metninin kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılabilinmesi durumunda, faturada ayrıca imza/kaşe/unvan bulunmasına gerek olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Bülent ORHAN TÜREL
nazir a.
Dairə Başçısı

[ad_2]