Gömrük və Xarici Ticarət qanunvericiliyində meydana gələn dəyişikliklər haqqında mə'lumat etmək. Gömrük müddətlərinin təqib və idarəsini etmək. Gömrük Qanunvericiliyi mövzusunda lazımlı hər cür məlumat və dəstəyi təmin etməkdir.

Gömrükdə yardımamı ehtiyacınız var?

Bizimlə əlaqə