[ad_1]

Təsvir : Detay Beyan Formlarında dokuma kumaş ve naylon ipliklerdeki yeni uygulamanın 13.8.2018 tarihinde başlayacağı hk.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 85593407-165.04

Mövzu : Detay Beyan Formları

01.08.2018 / 36333513

DAĞITIM YERLERİNE

maraq: bir) 25.07.2018 -ci il tarixli və 85593407-165.04/00036128350 saylı yazımız.

b) 27.07.2018 -ci il tarixli və 85593407-165.04/00036191359 saylı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızla ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir örneği ekli 01.08.2018 -ci il tarixli və 36322189 saylı yazıda 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamalara İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağından uygulamalar arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla gümrük idarelerince uygulamaya aynı tarihte başlanmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Erkan ERTÜRK

nazir a.

Dairə Başçısı

A: 1 ədəd yazı

paylama:

Qərb Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Qərb Mərmərə Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Orta Anadolu Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyinə

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.

Ticarət Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Sayı : 80580945 - 249 – E.78099 01.08.2018

Mövzu : Detay Beyan Formları Hakkında

Ticarət Nazirliyi

(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)

maraq: bir) 61382 saylı 08.06.2018 tarihli yazımız

b) 72948 saylı 17.07.2018 tarihli yazımız

maraq (bir)'Da qeydə məqaləmizlə 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) altında yer alan mensucat için Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı kapsamında belirlenen eşik kıymetler üzerinden işlem yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği; maraq (b)’de kayıtlı yazımızda ise iplik detay beyan formuna tabi olan ve 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 və 5402.61 GTP’sinde yer alan naylon ipliklerin “nylon 6 muss”, “nylon 6.6 muss” ve “sentetik filament” tipleri için İplik Detay Formlarında oluşan eşik kıymetin minimum 4 ABD doları/kg olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmişti.

bu çərçivədə, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında kayıt belgesine tabi söz konusu eşyalara ilişkin uygulamaların 13.08.2018 tarihinden itibaren başlanacağı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından duyurulmuştur. bu çərçivədə, uygulamalar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla bahse konu değişikliklerin tarafınızca da aynı tarihte uygulamaya başlanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Məlumatları və gərəyini ərz edirəm.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ

Ümumi Müdir V.

[ad_2]