[ad_1]

Təsvir : Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili olarak Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Başvuru Dosyalarının İncelenmesi, Konteyner İç Boşaltma ve Özet beyan ile gümrük beyannamesi arasındaki bağlantı konularına ilişkin açıklamalar hk.

T.C.

Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :20117910-111[VÖG]

Mövzu :Gəliş Öncesi Gömrük Əməliyyatları

05.08.2019 / 46373109

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal edilen olaylarda Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili yaşanılan bazı tereddütlerin giderilmesine ilişkin atılması gereken adımlara aşağıda yer verilmiştir.

1. Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Başvuru Dosyalarının İncelenmesi:

Gümrük Genel Tebliğinin (Gəliş Öncesi Gömrük Əməliyyatları) 4 -cü maddəsinin birinci bəndinin (ç) və (d) bentleri çerçevesinde Varış Öncesi Gümrükleme İzni başvurularının değerlendirmesi aşamasında;

– Kesinleşmemiş vergi ve cezaların dikkate alınmaması,

– Aynı beyannameye kesilen birden fazla ceza kararı veya aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararının bir ceza kararı olarak dikkate alınması,

– Başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmaması,

– Yalnızca ithalat ve ihracat beyannamelerine uygulanan ceza kararlarının dikkate alınması,

– Geriye dönük son üç yılda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Belgesinin kabul edilmesi,

Bununla birlikte İzin başvurusuna yönelik Bölge Müdürlüğünüzce tarafımıza iletilen belgeler içerisine; geriye dönük son üç yıl içerisinde izin başvurusunda bulunan firmaya ait beyanname sayısı ile ceza kararlarının, ayrıca başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde tescil edilen ihracat beyannamelere (yalnızca 1000, 3141 və ya 3151 rejim kodlu beyannameler) ilişkin listenin de eklenmesi,

2. Konteyner İç Boşaltma: Varış Öncesi Gümrükleme kapsamında (BS-18) işlem gören gümrük beyannamesine bağlı konteynerlerde yer alan eşyanın liman sahası içerisinde boşaltılmasına izin verilmemesi,

3. Özet beyan ile gümrük beyannamesi arasındaki bağlantı: Söz konusu uygulamada tescil edilmiş statüde olan özet beyanda bir değişiklik yapıldığında BS-18 ile tescil edilen gümrük beyannamesi ile özet beyan arasındaki bağlantı kurulamamaktadır. Bu durumda yükümlü tarafından beyannamede düzeltme talep edilir ve gümrük idaresince (muayene memurunca) beyannamede düzeltme yapılarak beyannamenin “Özet Beyan Açmalar” kısmında özet beyan numarasının yazılıp bağlantının tekrar kurulması,

Ancak yeşil hatta işlem gören beyannamelerde düzeltme yapılmak istenmesi halinde idare tarafından muayene memuru ataması yapıldığında beyanname kırmızı hatta sevk edilmektedir. bu vəziyyətdə, ikinci bir talimata kadar beyannamede düzeltme yapıldığında “Kırmızı Hat Muayene Değişikliği” seçilerek bir muayene memurunun atanması ve düzeltme notu olarak “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri kapsamında özet beyan açmalarda ilgili özet beyan numarasının eklenmesi amacıyla muayene memuru ataması yapılmıştır” girilmesi, başka bir gerekçe veya şüphe olmaması halinde fiziki muayene gerçekleştirilmeksizin beyanname işlemlerinin sonlandırılması,

tələb olunur.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

paylama:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]