[ad_1]

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 21558579-166.01[GGM-25.07]

Mövzu : Bakü Tiflis Kars (BTK) Hattındaki Gümrük İşlemleri

27.10.2017 / 29035932

DAĞITIM YERLERİNE

“Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin Orta Asya ülkelerine demiryolu ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. bu əhatədə, Gürcistan’a geçecek ve Gürcistan’dan gelen tüm trenlerdeki eşya ve yolculara ilişkin gümrük işlemlerini Canbaz İstasyonunda gerçekleştirmek üzere, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.

Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’den alınan 04.10.2017 tarihli yazıda özetle; Normal şartlar altında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinde yer alacak olan Canbaz İstasyonunda, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin bu istasyon için fiili şartlar oluşuncaya kadar, Kars Lojistik Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğünce yapılması talep edilmektedir.

Anılan şirketin 19.10.2017 və 25.10.2017 tarihli yazılarında ise, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından gelecek ilk trenin 30 oktyabr 2017 tarihi itibariyle Bakü’den hareket etmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Canbaz İstasyonundaki fiziki şartlar nedeniyle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce hizmet verilmesi bu aşamada mümkün bulunmadığından, söz konusu Gümrük Müdürlüğü faaliyete geçinceye kadar;

– Gürcistan’dan gelen/Gürcistan tarafına geçecek trenlerin hudut kapısında yapılması gereken gümrük işlemlerinin, Kars Garında Kars Gümrük Müdürlüğünce ikmal edilmesi,

– Ülkemize giriş yönünde demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerine ilişkin giriş özet beyanları ve varış bildirimi ile çıkış yönündeki taşımalardaki çıkış bildiriminin Kars Gümrük Müdürlüğüne verilmesi,

26.10.2017 -ci il tarixli və 29009637 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgileri ile söz konusu Onay’da belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

nazir a.

Ümumi Müdir V.

paylama:

gərəyi:

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.

məlumat:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Risk Management və Nəzarət Baş İdarəsi

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi

Qərb Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şərq Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

[ad_2]