[ad_1]

Təsvir : İthalatta imal yılı uygulamasında 2019 yılında üretilen iş makinalarının 29.02.2020 ye kadar ithalatına izin verildiği hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 20117910-111.01
Mövzu : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

31.12.2019 / 50876855
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2019 -ci il tarixli və 50720077 saylı yazı ilişikte göndərilir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir

A: 1 ədəd yazı

paylama:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
Ticarət Nazirliyi
İdxal Ümumi Müdirliyi

Sayı :33183011-501.03
Mövzu : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

26.12.2019 / 50720077
GÖMRÜKLƏR Ümumi Müdirliyinə

Malumları olduğu üzrə, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 -ci il tarixli və 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ithaline izin verilmiştir.

Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 və 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Məlumatları və gərəyini ərz edirəm.

Əhməd Erkan ÇETİNKAYIŞ
Ümumi Müdir V.

[ad_2]