[ad_1]

Təsvir : 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Bakır döküntü ve hurdaları eklenmiştir.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 6/6/2006 -ci il tarixli və 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (təbliğ No: İxrac 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 17 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,"

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/6/2006 26190
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 13/7/2006 26227
2- 28/11/2007 26714
3- 26/12/2007 26738
4- 27/6/2008 26919
5- 30/9/2010 27715
6- 21/4/2011 27912
7- 1/8/2013 28725
8- 11/3/2016 29650
9- 11/7/2017 30121
10- 22/3/2018 30386
11- 1/6/2018 30438
12- 1/9/2018 30522
13- 28/9/2018 30549

[ad_2]