[ad_1]

Təsvir : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (təbliğ No: İxrac 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pirinç (GTiP: 1006) ve Çavdar – Digərləri (GTiP:1002.90.00.00.00) eklenmiştir.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 6/6/2006 -ci il tarixli və 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (təbliğ No: İxrac 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 33 -cü və 34 üncü sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“33- Pirinç (GTiP: 1006)

34- Çavdar – Diğerleri (GTiP:1002.90.00.00.00)"

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]