[ad_1]

Təsvir : İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7208.38.00.90.19 və 7208.39.00.90.19 gtip lu ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler sistemi (GTS) ve Diğer Ülkeler () gümrük vergisi kolonunaDikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olurşeklindeki (7) nolu dipnot eklenmiş ve (2) sayılı dipnotta değişiklik yapılmıştır.

Qərarların sayı: 1334

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 474 saylı Qanunun 2 nci, 3283 saylı Qanunun 2 nci, 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 ci və 55 -ci maddələri ilə 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 İyul 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen eşyalara 7 sayılı dipnot tanımlanmış ve 2 sayılı dipnotta değişiklik yapılarak anılan değişiklikler 72. Faslın sonuna dercedilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)
G.T.İ.P Dipnot 1 2 3 4 5 9
6 7 8
7208.38.00.90.19 0 1,1 4 0 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)
7208.39.00.90.19 0 1,1 4 0 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)

(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(7) Dikişli çelik bora üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]