[ad_1]

Təsvir : İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) və 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım

Qərarların sayı : 2018/11639

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/4/2018 -ci il tarixli və 34402 nömrəli məqalədə, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Maddə 1-25/12/2017 -ci il tarixli və 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK
VERGİSİ (%)
GÖZDEN GEÇİRME
TARİHİ**
8482.10.108482.10.90

4030

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

— en çok 100 mm dış çapa sahip,

— en fazla 40 mm genişliğe sahip,

— toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (bir).

0 31.12.2019

(bir): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Maddə 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

Maddə 3- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]