- İdxal və ixrac üçün lazımlı olan icazə sənədlərinin alınması.

- Dahilde emal icazə sənədlərinin alınması, bağlanılması, təqib edilməsi.

- İnvestisiya Təşviq sənədlərinin alınması, revizesi, bağlanılması.

- GTİP təsbitinin edilməsi.- Ata Karnesi və Sərgi əməliyyatları.

- Gömrük əməliyyatlarının tamamlanması üçün lazımlı olan bütün sənədlərin alınması və təşkil edilməsi.

Gömrükdə yardımamı ehtiyacınız var?

Bizimlə əlaqə