[ad_1]

Təsvir : 2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 3/7/2007 -ci il tarixli və 26571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. əşyanın Tanımı CIF Kıymet
4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler 4,5 USD / Kg *

*Kg:Brüt Ağırlık”

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/7/2007 26571
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/11/2010 27756
2- 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350

[ad_2]