[ad_1]

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yeniden kurgulanmakta olan kamu yönetimi sisteminde önemli bir yer tutan kariyer uzmanlıklardan oluşan ve 2010 yılında beş uzmanlık derneğinin katılımıyla kurulan Kamu Uzmanları Platformu, üye dernek sayısı 12’ye ulaşarak yeniden teşekkül ettirildi. Avrupa Birliği Uzmanları Derneği, Başbakanlık Uzmanları Derneği, Çevre ve Orman Uzmanları Derneği, Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ve Yasama Uzmanları Derneği’nin katılımıyla kurulan Platformun yetkilileri halihazırda binlerce kariyer uzmanını temsil etmekte olduklarını belirterek, önümüzdeki dönemde misyonlarının yeni kamu yönetimi inşa sürecinde modern yönetim anlayışı çerçevesinde bürokratik oligarşiye karşı üstlenebileceği roller ve vatandaş odaklı yönetim ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kamu yönetimine ilişkin katkı sunmak ve bu yeni kamu yönetimi anlayışının merkezinde yer alan bir paydaş olarak kariyer uzmanların mesleki gelişimlerine hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Gerek 666 sayılı KHK sürecinde “imtiyaz değil, adalet istiyoruz” anlayışıyla yeni kariyer uzmanlık sistemine ilişkin olarak etkin çalışmalarda bulunan, gerekse de 2014 yılında kariyer uzmanlıklarda aranan niteliklerinin zayıflatılmasına yönelik düzenlemenin kanunlaşmaması talebinde bulunarak düzenlemeden vazgeçilmesine katkı sağlayan Kamu Uzmanları Platformu yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir sivil toplum inisiyatifi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

[ad_2]