[ad_1]

Təsvir : Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılabilmesi hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Maddə 1 - 2/12/2011 -ci il tarixli və 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”

Maddə 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Maddə 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/12/2011 28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/12/2013 28862
2- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
3- 4/4/2017 30028
4- 29/6/2018 30463
5- 3/11/2018 30584

[ad_2]