[ad_1]

Təsvir : Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olaraq müəyyən edilmişdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gəlir İdarəsi Başkanlığı)’ndan:

Bilindiyi üzrə, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 -ci maddəsinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olaraq müəyyən edilmişdir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Digər tərəfdən, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

[ad_2]