[ad_1]

Təsvir : Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlendi.

Qərarların sayı: 1314

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 İyul 2019

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

Maddə 1- (1) 2/7/1964 -ci il tarixli və 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

qüvvəyə minmə

Maddə 2- (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]