[ad_1]

Aussage : 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 Geschichte (einschließlich diesem Datum) kadar uzatılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen: 140

11/5/2018 datiert 7143 nummerierte Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki bazı ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, Des gleichen Gesetzes 9 Siebzehnte ten Absatz wird in Übereinstimmung mit dem Mittel entschieden.

1 Oktober 2018

1/10/2018 DATED 140 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Ödeme süresi

ARTIKEL 1 - (1) 11/5/2018 datiert 7143 nummerierte Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 Geschichte (einschließlich diesem Datum) kadar uzatılmıştır.

Kraft

ARTIKEL 2 - (1) diese Entscheidung 1/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

[ad_2]