[ad_1]

Aussage : 14/5/2018 datiert 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 09/8/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

14/5/2018 datiert 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 09/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P. NEIN Mal İsmi Özel
Tüketim
Vergisi
Tutarı (TL)
Birimi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
1,9569 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
andere
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,0789 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 oder mehr von denen,)
andere
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001‚Ich Geçmeyenler)
Motorin
1,4835 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001‚Ich Geçmeyenler)
Motorin
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
0,8638 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
andere
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan

[ad_2]