[ad_1]

Aussage : İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak beyanlarda Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzasının bulunması gerektiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Die Europäische Union und die Generaldirektion für Außenbeziehungen

Anzahl : 16934678-724.01.02

Thema : Exporteur Erklärung

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Interesse: 06.07.2018 datiert 2904 Anzahl Typ.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, tedarikçiler tarafından uluslararası ticarette zaman zaman “İhracatçı Beyanı”nın ayn bir belge olarak düzenlenmediği ve söz konusu beyan metninin eşyanın faturasının üzerine yazıldığı belirtilerek, 30 Dezember 2017 datiert 30286 (wiederholt) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile 25 Mai 2018 datiert 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında muafiyet sağlanmasına yönelik olarak söz konusu fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılan ihracatçı beyanı metninin kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılabilinmesi durumunda, faturada ayrıca imza/kaşe/unvan bulunmasına gerek olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmektedir.

İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

E-Mail wird unterzeichnet
Bülent ORHAN TÜREL
Minister ein.
Abteilungsleiter

[ad_2]