[ad_1]

Aussage : 2020/3 Mit der Verordnung im Kommuniqué über die Einfuhrkontrolle von Abfällen, die im Hinblick auf den Umweltschutz kontrolliert werden,; 39.07 Artikel, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 27/12/2019 datiert 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2020/3)‚s 4 der erste Absatz des dritten Artikels (ein) wurde wie folgt geändert.

“a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 und 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,“

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(2) 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.”

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
27/12/2019 30991 (wiederholt)

[ad_2]