[ad_1]

Aussage : Serbest Bölgeye gönderilen yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

03.09.2018

Anzahl : 39044742-130[Özelge]-786492

Thema : Bakım onarım amacıyla serbest bölgeye gönderilen yatın işçilik faturasına uygulanacak KDV oranı.

Interesse : 04/04/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan dilekçenizde, adınıza kayıtlı, ticari olmayan ….. isimli yatın, .... Serbest Bölgesinde yapılan bakım onarım işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Raten, 3065 Anzahl der Umsatzsteuergesetz 28 Veröffentlicht auf der von dem Artikel Behörde 2007/13033 Der Ministerrat den Beschluss Nr (BKK) eki (ich) Das Hotel liegt nummerierte Liste für Lieferung und Service % 1, (II) Das Hotel liegt nummerierte Liste für Lieferung und Service % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 Es wurde identifiziert als.

Auf der anderen Seite, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/D.2.3. Hariçte İşleme Rejimi Kapsamındaki Mallar ” başlıklı bölümünde, “Ancak, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden KDV tahsil edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Dementsprechend, .... Serbest Bölgesine gönderilen söz konusu yatın bakım onarım işlemi esnasında herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve bu faaliyetin tamamen işçilik olması kaydıyla işçilik faturasında belirtilen tutar üzerinden genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Ich bitte, dass die Informationen zur Verfügung.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) Prüfung, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

[ad_2]