[ad_1]

Aussage : Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 21558579-010.06.02
Thema : Fazla Mesai İşlemleri

KREIS
(2019/38)

Da bekannt ist,, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 Von Zollgesetz Nr 221 Perlenmaterie, 07.10.2009 datiert 27369 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 Artikel mit 21.11.2009 datiert 27413 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu, gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Es wird bereitgestellt.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır.

In diesem Zusammenhang, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN
Bakan

DISTRIBUTION:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]