[ad_1]

Aussage : Nicht-EU-Herkunft und 96.09 ausgenommen Waren in der Tarifposition, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 27/10/1999 datiert 4458 Von Zollgesetz Nr 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Oyuncak ihtisas gümrüğü uygulaması

ARTIKEL 3 - (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 ausgenommen Waren in der Tarifposition, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra Nein Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
3 Derince Gümrük Müdürlüğü
4 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
7 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
8 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
9 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
10 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
11 İzmir Gümrük Müdürlüğü
12 Manisa Gümrük Müdürlüğü
13 Mersin Gümrük Müdürlüğü
14 Muratbey Gümrük Müdürlüğü
15 Samsun Gümrük Müdürlüğü

(2) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 Gesetz Nr 135 und 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(3) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

Behörde

ARTIKEL 4 - (1) Ministry of Commerce (Zollgeneraldirektorat) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Kraft

ARTIKEL 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 6 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]