[ad_1]

Aussage : Dahilde İşleme İzni iki aya kadar geç çıkışlarda ceza tatbiki ile ayırca ek süre talebinde bulunmasına gerek olmadığı hk.

T.C.
ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 41208501-132.99
Thema : Dahilde İşleme İzni – TPS

01.06.2018 / 34751478
DISTRIBUTION

Da bekannt ist,, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini müteakip 1 (ein) / 2 (iki) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın sırasıyla 2 (iki) / (4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Söz konusu 1 (ein) / 2 (iki) aylık süreler içerisinde beyanname tescil edilebilebilmesine yönelik olarak sistemsel düzenleme yapılmış olup söz konusu sürelerle sınırlı olmak üzere yükümlüsünce gümrük idaresine süre uzatımı talebinde bulunulmasına ve gümrük idaresince TPS’den süre uzatımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ich bitte die notwendigen Informationen mit entsprechend.

Önder GÖÇMEN
Minister ein.
Assistant General Manager

[ad_2]