[ad_1]

Aussage : Tahsilat Takip Programının Ek Tahakkuk, Ceza ve Tecil Taksitlendirme Modüllerinde üretilen kararlara ilişkin tahsilatların EFT ve havale yolu ile yapılmasına 15.04.2019 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :80571967-155.99

Thema :EFT/Havale İle Yapılan Ödemeler

05.04.2019 / 43088254
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 18.10.2016 datiert 19486116 Nr Artikel.

b) 04.08.2017 datiert 27063126 Nr Artikel.

Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap ilgide kayıtlı yazılarında özetle, yükümlüsüne tebliğ edilmiş ek tahakkuk ve ceza kararlarının tahsilat işlemlerinin, BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergilerde olduğu gibi, bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile yapılması halinde, ödeme bilgisinin Bakanlığımız Sistemine elektronik olarak iletilmesi ve kararların otomatik şekilde kapanmasının sağlandığı, bu nevi ödemeler için Program üzerinde söz konusu kararların ödeme veya kapatma işlemlerine ilişkin ilave bir işlem yapılmasına gerek olmadığı;

Auf der anderen Seite, anılan karar kapsamı tutarların EFT veya havale yöntemiyle ödenmesi durumunda ise, tahsilat bilgisi elektronik ortamda ilgili Programlara aktarılamadığından kararların otomatik olarak “Kapandı” statüsüne geçmediği; tahsilatı yapılmış olduğu halde Program üzerinde “Kapandı” statüsüne geçmeyen kararların manuel kapatılabilmesini teminen Bölge Müdürlüklerine “manuel kapatma” yetkisi tanımlandığı belirtilmişti.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, EFT veya havale yöntemiyle yapılan tahsilat bilgilerinin elektronik ortamda aktarımı ve sorgulanması mümkün bulunmadığından ve bu nedenle söz konusu kararlara yönelik olarak elektronik ortamda teyit işlemi yapılamadığından, Tahsilat Takip Programının Ek Tahakkuk, Ceza ve Tecil Taksitlendirme Modüllerinde üretilen kararlara ilişkin tahsilatların EFT ve havale yolu ile yapılmasına 15.04.2019 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

Ab diesem Zeitpunkt, ödemesi hâlihazırda EFT veya havale ile yapılan ek tahakkuk, ceza ve tecil taksitlendirme kararlarının manuel kapama işlemlerinin ivedilikle tamamlanması ile konuya ilişkin olarak Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantılarınız nezdinde gerekli tedbirlerin alınması ve duyuruların yapılması hususunda,

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung: Alle Regionaldirektionen für Zoll und Außenhandel

[ad_2]