[ad_1]

Aussage : Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin kara ulaştırma özel iznine tabi olduğu hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :44873033-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]

Thema :Serbest Bölgeler Veya
Antrepolardan Yapılan Taşımalar

26.09.2018 / 37491629
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 09/06/2014 datiert 875524 unser nummerierter Artikel

b) 03/07/2015 datiert 9016663 unser nummerierter Artikel

c) 26/03/2018 datiert 33069177 unser nummerierter Artikel

Interesse (c)’de kayıtlı yazımızda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21/03/2018 datiert 22604 sayılı yazısına atıfla; tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, havayolu veya denizyoluyla gelen, transit rejimindeki millileşmemiş eşyanın/kargonun yurt içine taşımasının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince anılan Bakanlıktan uluslararası veya yurt içi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurt dışına taşımasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C, L2 ve M2 türü) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla yapılabileceği, limanlarımıza denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak uygulamada bazı tereddütler yaşanması nedeniyle anılan Bakanlığa yeniden görüş sorulmuş olup, alınan 24/09/2018 datiert 70463 sayılı cevabi yazıda;

– Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımaların 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 dritte und 13 üncü maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri kapsamında yürütüldüğü,

– Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile antrepolara/antrepolardan yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin ilgi (ein)’da kayıtlı yazımız ekinde yer alan 05/06/2014 datiert 26116 sayılı yazıları çerçevesinde gerçekleştirildiği,

– Karayoluyla gelenlerin yanında Ro-Ro veya Ro-La güzergâhından gelen taşıt kombinasyonlarıyla (çekici+yarırömork/kamyon+römork) da antrepo veya geçici depolama yerlerine taşınan eşyanın/kargonun yine tekerlekleri marifetiyle taşınması halinde, Interesse (ein)’da kayıtlı yazımız ekinde yer alan 05/06/2014 datiert 26116 sayılı yazılarının 3 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği,

– Ülkemize ikili taşıma olarak taşıma evrakı düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya antrepolara gelen eşyanın/kargonun, buralardan yabancı ülkelere yine ikili taşıma olarak taşıma evrakının düzenlenmesi halinde, ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya anılan Bakanlıktan özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile yapılmasının mümkün olduğu,

– Ülkemize transit taşıma kapsamında taşıma evrakı düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya antrepolara gelen eşyanın/kargonun, buralardan transit taşıma olarak taşıma evrakının düzenlenerek ülkemizden yabancı plakalı taşıtlar ile yurt dışına taşınmak istenmesi halinde, firmaların anılan Bakanlığa başvurmaları gerektiği,

ist angegeben.

Bağlantı gümrük idarelerinizin konuyla ilgili olarak dringend bilgilendirilmesi ve anılan Bakanlığın ekte bir örneği gönderilen 24/09/2018 datiert 70463 sayılı yazısında belirtilen maddelerin dikkate alınarak işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

ich: 2 yazı ve ekleri örneği

Verteilung:

Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Anzahl :10561612-235.03-E.70463

Thema :Yabancı Plakalı Taşıtlarla Yapılan Taşımalar

MINISTRY OF COMMERCE
(Zollgeneraldirektorat)

Interesse :07.09.2018 datiert 44873033-37046346 Anzahl Typ.

İlgi yazınız incelenmiştir.

Da bekannt ist,, ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımalar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 dritte und 13 üncü maddesi ile 08.01.2018 Datum und 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri (mülga K.T.Y. 65, 66 maddeleri) kapsamında yürütülmektedir.

Allerdings, serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin Bakanlığınıza gönderilen 05.06.2014 Datum und 26116 sayılı yazımız çerçevesinde yapılması istenmişti.

Auf der anderen Seite, konuyla ilgili olarak Bakanlığınız temsilcilerinin de katılımıyla 05.09.2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantı sonucunda yapılan değerlendirmede; karayoluyla gelenlerin yanında Ro-Ro veya Ro-La güzergahından gelen taşıt kombinasyonlarıyla da gümrüklü antrepo veya gümrüklü geçici (çekici+yarırömork/kamyon+römork) depolara taşınan eşyanın/kargonun yine tekerlekleri marifetiyle taşınması halinde 05.06.2014 Datum und 26116 sayılı yazımızın 3 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi,

– Bu kapsamda, ülkemize ikili taşıma olarak taşıma evrakları düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarına gelen eşyanın/kargonun buralardan yabancı ülkelere yine ikili taşıma olarak taşıma evraklarının düzenlenmesi halinde ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıktan özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

– Ülkemize transit taşıma kapsamında taşıma evrakları düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarına gelen eşyanın/kargonun yine buralardan transit taşıma olarak taşıma evraklarının düzenlenerek ülkemizden yabancı plakalı taşıtlar ile yurtdışına taşınmak istenmesi halinde ise firmaların Bakanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili tüm gümrük müdürlüklerinizin uyarılması hususunda gereğini arz ederim.

Mahmut GÜRSES
Minister ein.
General Manager V.

[ad_2]