[ad_1]

Aussage : Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmadığı hk.

MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :40216608-169.99

Thema :Gümrüksüz Satış Mağazalarına
İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm

28.02.2019 / 42141716
VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist, 8/8/2017 datiert 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün 2018/13 sayılı Genelgesinin “BİLGE sisteminden düşüm” başlıklı 6’ncı maddesi: “Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, Die Betreiber-Unternehmen von Kassenbons durch Verbindungs ​​hergestellt zwischen den Ausgangslagern Erklärungen für Waren monatliche Verkaufsliste gemacht werden die Zollbehörden gestellen. Liste der monatlichen Verkäufe Erklärungen von den Zollbehörden auf der Grundlage des Lagers wird geschlossen. In diesem Zusammenhang, Jeder Lagerverkauf nach der Rückkehr der Waren unterliegen zusätzliche Regulierung im Laden monatlichen Verkäufe Dropdown-Liste oder Inventarliste wird basierend auf dem Lineal angelegt werden, gümrük idaresince düşüm listesine göre antrepo beyannamelerinden BİLGE Sistemi üzerinde tutanakla düşüm yapılacak ve dönemsel denetimler ile yılsonu sayımlarında bu listelerin doğruluğu kontrol edilecektir.”

Hükmünü amirdir.

Mezkûr hükmün uygulanmasında, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, işletmeci firmalar tarafından gümrük müdürlüklerine verilen aylık satış listeleri esas alınmak suretiyle, o ay içerisinde satılan eşyalara ilişkin, beyannamelerden düşümlerin kalem bazında her ay yapıldığı, bunun da gerek firmaların gerekse de gümrük idarelerinin iş yükünü arttırdığı ve işlemlerde karışıklığa yol açtığı anlaşılmıştır.

Anılan genelgede yer alan yukardaki hüküm, antrepo beyannamelerinin gümrük idaresince aylık satış listeleri esas alınarak kapatılacağını vurgulamakta, ancak bu listeler kapsamında her ay beyannamelerden düşüm yapılmasını zorunlu tutmamaktadır. Bu nedenle gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

[ad_2]