[ad_1]

Aussage : Çıkış ve giriş gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli ürünler hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :40216608-169.99[GGM-028]

Thema :GSM’lerde Serbest Dolaşımda Olan
Yabancı Menşeli Ürün Satılması

29.03.2019 / 43068695
VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist, 8/8/2017 datiert 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya” başlıklı 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası:

„(1) Yolcu girişi yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’ye giriş yapan yolculara aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

ein) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Kararın 9 no’lu ekine göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşya,

b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi eşya,

c) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.

(2) Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine aşağıda belirtilen eşya satılabilir.

ein) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi’nde yeralan eşya,

b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşya,

c) Miktarı ve mahiyeti Bakanlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşya,

ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.” Hükmünü; sekizinci fıkrası:

„(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Freier Verkehr oder nicht-türkischen Ursprungs Waren auf dem freien Verkehr von Waren ausländischer Herkunft haben den Laden von der Generaldirektion zulässig eingegeben verkauft werden. Diese Sammlung von internen Steuern auf Waren, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” Hükmünü; “Yetki” başlıklı 35 inci maddesi ise

„(1) Ministerium;

ein) Ladenöffnungszeiten, Betrieb, Verkauf von Waren und Zölle gesammelt, um die Grundsätze der bestimmen,

b) Die Waren können im Laden verkauft werden, Menge, Wertpapiere und bestimmen, wer die Ware erhalten können,

c) Um die Höhe der Sicherheiten zu ändern genommen werden,

ç) Private oder zwingende Situationen und die notwendigen Maßnahmen zur Überprüfung und zum Abschluss bringen,

Es ist berechtigt. " Hükümlerini amirdir.

Auf der anderen Seite 7104 Nein. „Bestimmte Gesetze und Gesetzesdekret Mehrwertsteuerrecht durch Rechtsverordnung über die Änderung“ mit, 3065 Nr liefern Wertschöpfungs Ausfuhren einem der Geschäfte betrachtet wird oder deren Lager geliefert Ausland in Duty-free-Shops in der Abgabenordnung von Waren in den freien Verkehr der Änderung verkauft werden, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) und (IV) Anzahl der Duty-Free-Shops oder auf der Liste der Waren in ihre Lager geliefert hat von der Steuer befreit gewesen.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Çıkış” gümrüksüz satış mağazalarında 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli elektrikli, elektronik ve dijital ürünler ve aksesuarları, kırtasiye ürünleri, oyun/oyuncaklar, çanta ve valizler, seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, Buch, dergi, CD, DVD, plak vb, tekstil, ayakkabı, giyim ürünleri ve aksesuarları (gözlük, kemer vb), Zeit, mücevherat, takı, bijuteri ürünleri, spor ve kamp malzemelerinin;

Eintrag” gümrüksüz satış mağazalarında ise, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli eşyalardan, 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/B’de yer alanların da satılması uygun bulunmuştur.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

[ad_2]