[ad_1]

Aussage : İthalatta imal yılı uygulamasında 2019 yılında üretilen iş makinalarının 29.02.2020 ye kadar ithalatına izin verildiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 20117910-111.01
Thema : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

31.12.2019 / 50876855
VERTEILUNG DER PLACE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.12.2019 datiert 50720077 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

ich: 1 adet yazı

Verteilung:
Alle Regionaldirektionen für Zoll und Außenhandel

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Generaldirektion für Importe

Anzahl :33183011-501.03
Thema : İmal Yılı Uygulamasında İş
Makinesi İthalatı

26.12.2019 / 50720077
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Wie es bekannt ist, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 datiert 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ithaline izin verilmiştir.

Anılan sektörün bu yıl döviz kurlarında baş gösteren artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların iş makinası satışlarının düşerek antrepodaki stokların arttığı şeklindeki verdiği bilgiler değerlendirildiğinde; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2019 yılında üretilenlerin 31/12/2019 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 29/02/2020 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 und 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

[ad_2]