[ad_1]

Aussage : Tayland menşeli pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipteki klimaların Gümrük Vergisi Oranı, Tek bir gövde halinde (self-contained) olanlar için %11.47, Separate Elementsysteme (Split-System) için ise %11,97 olarak artırılmıştır. (Uygulama Dönemi: 5/9/2017- 4/9/2020)

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10798

20/12/1995 datiert 95/7606 zusätzlich zu Verordnung Nr.

Die beigefügte „Zusätzliche Einfuhrregelung Entscheidung Entscheidung“ bei der Durchsetzung; Ministerium für Wirtschaft 5/9/2017 datiert 90068 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 11/9/2017 Es wird vereinbart.

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş, fasıl sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

G.T.İ.P. ARTIKEL NAMEN Zoll (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained) 0 0,3 0 0 0 0 2,2 (5)
8415.10.90.00.00 Separate Elementsysteme (Split-System) 0 0,4 0 0 0 0 2,7 (6)

(5) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 zwischen %11,47 wie angewendet.

(6) Tayland için söz konusu oran 5/9/2017- 4/9/2020 zwischen %11,97 wie angewendet.

GEÇİÇİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

ARTIKEL 2- diese Entscheidung, 5/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

[ad_2]