[ad_1]

Aussage : 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. (Kraft: 01.07.2019)

Anzahl der Entscheidungen:1283

Die beigefügte „Zusätzliche Einfuhrregelung Entscheidung Entscheidung“ in der Kraft zu sein; 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 474 Gesetz Nr 2 th, 3283 Gesetz Nr 2 th, 4458 Gesetz Nr 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Juli 2019

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 2- diese Entscheidung 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3- Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

Bu Karar Eki İçin Tıklayınız.

[ad_2]