[ad_1]

Aussage : İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 7208.38.00.90.19 und 7208.39.00.90.19 gtip lu ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler sistemi (GTS) ve Diğer Ülkeler (du) gümrük vergisi kolonunaDikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olurşeklindeki (7) nolu dipnot eklenmiş ve (2) sayılı dipnotta değişiklik yapılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen: 1334

Die beigefügte „Zusätzliche Einfuhrregelung Entscheidung Entscheidung“ in der Kraft zu sein; 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 474 Gesetz Nr 2 th, 3283 Gesetz Nr 2 th, 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2976 Es wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes entschieden Nr.

19 Juli 2019

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen eşyalara 7 sayılı dipnot tanımlanmış ve 2 sayılı dipnotta değişiklik yapılarak anılan değişiklikler 72. Faslın sonuna dercedilmiştir.

Zoll(%)
G.T.İ.P Dipnot 1 2 3 4 5 9
6 7 8
7208.38.00.90.19 0 1,1 4 0 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)
7208.39.00.90.19 0 1,1 4 0 9(7) 9(7) 9(7) 9(7)

(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(7) Dikişli çelik bora üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]