[ad_1]

Aussage : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler eklenmiştir.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 31/12/2018 datiert 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.

ARTIKEL 2 - nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung 15 inci gün yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
31/12/2018 30642 (4. wiederholt)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
20/8/2019 30864

[ad_2]