[ad_1]

Aussage : Yürürlükte kalma süresi, sona eren (5402.31 und 9609.10) ve bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek olan (5603.14, 7315.81, 7315.82, 8208.30, 4007.00, 7005.29, 8432.29.90.00.19, 2015/3 sayılı Tebliğ ekinde bildirilen ürünler) bazı dampinge karşı önlemlerin duyurusu hk.

Commerce Ministerium:

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılında bu Tebliğin yayım tarihine kadar yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

ARTIKEL 3 - (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Ursprungsland Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Kommuniqué Nr Önlemin Bitiş Tarihi
5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler China 27/3/2014
28954
2014/9 27/3/2019
9609.10 Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama Kalemleri China 9/8/2014
29083
2014/24 9/8/2019

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

ARTIKEL 4 - (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Ursprungsland Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Kommuniqué Nr Önlemin Bitiş Tarihi
Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2015/3) ekinde belirtilmektedir. Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2015/3) ekinde belirtilmektedir. Çin Halk CumhuriyetiÇin Tayvanı

Südkorea

Malaysia

Tayland

21/1/2015
29243
2015/3 21/1/2020
5603.14 Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 Gewicht 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat China 12/4/2015
29324
2015/9 12/4/2020
8432.29.90.00.19 Diğer Çapa Makineleri China 17/4/2015
29329
2015/6 17/4/2020
7315.81 Destekli halkalı zincirler China 10/5/2015
29351
2015/11 10/5/2020
7315.82 andere (kaynaklı halkalı)
8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 mit Zolltarifposition, gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar. China 23/5/2015
29364
2015/12 23/5/2020
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler Malaysia 13/6/2015
29385
2015/22 13/6/2020
7005.29 andere israil 27/6/2015
29399
2015/23 27/6/2020

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

ARTIKEL 5 - (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belgisch, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ministry of Commerce

Generaldirektion für Importe

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adresse: Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Kraft

ARTIKEL 6 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 7 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]