[ad_1]

Aussage : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 und 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 12/4/2019 datiert 30743 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 und 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

ç) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

d) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten,

e) Vorschriften: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ausdrücken.

Entscheidung

ARTIKEL 4 - (1) Als Ergebnis der Untersuchung durchgeführt, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) In diesem Zusammenhang, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 datiert 28989 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 datiert 29385 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Verordnung 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTIP Warenbeschreibung Ursprungsland Firma Dampinge Önlemi ($/m2)
4411.13.90.00.11
4411.14.90.00.11
4411.92.90.00.11
4411.93.90.00.11
Laminat Parkeler Almanya Falquon GmbH 0,00ABD Doları/ m2
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30ABD Doları/ m2
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33ABD Doları/ m2
Classen Industries GmbH 0,31ABD Doları/ m2
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53ABD Doları/ m2
andere 1,05ABD Doları/ m2
Çin Halk
Cumhuriyeti
Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd 1,60 ABD Doları/ m2
Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd
Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd
Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. GmbH.
Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. GmbH.
Diğer firmalar 2,40 ABD Doları/ m2

Anwendung

ARTIKEL 5 - (1) Zollverwaltungen, Dieses Communiqué 4 üncü maddesinde GTİP’leri, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Verordnung 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Verordnung 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Kraft

ARTIKEL 6 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 7 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]