[ad_1]

Aussage : 2015/9 Nr Import-Änderung zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs auf den Kommuniqué; Mit Ursprung in China 3921.13 gtip lu koagüle suni deriler için de dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 12/4/2015 datiert 29324 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2015/9)’in 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(1) Önlem konusu ürün 5603.14 und 3921.13 GTP’leri altında yer alan koagüle suni derilerdir.

(2) Önleme konu olan koagüle, dokunmamış mensucatın üzerine poliüretan kaplanması suretiyle elde edilen bir tür kumaş veya dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan deri taklitleri olup suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.”

ARTIKEL 2 - des gleichen Kommuniqués 26 Der Artikel wurde wie folgt geändert:.

"ANGELEGENHEIT 26 - (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın ithalatında tabloda yer aldığı şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTP Beschreibung der Waren Ursprungsland Antidumpingmaßnahmen
(ABD Doları/Kg)
5603.14 Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 Gewicht 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat China 1,9 ABD Doları/Kg
3921.13 Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 Gewicht 150 gr’ı geçen deri taklitleri China 1,9 ABD Doları/Kg”

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
12/4/2015 29324

[ad_2]