[ad_1]

Aussage : REFERENZWERTPAPIERE VON PETROCHEMISCHEN PRODUKTEN (Quelle: Reuters, Petkim-Daten)

REFERENZWERTPAPIERE VON PETROCHEMISCHEN PRODUKTEN
2019 JAHR
JANUAR
FEBRUAR
MART 25 Februar – 03 Mart 04 - 10 11 - 17 18 - 24
ENGAGEMENT
KANN
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
KASIM
DEZEMBER

REFERENZPREISE NACH JAHREN:

REFERENZWERTPAPIERE VON PETROCHEMISCHEN PRODUKTEN
2018 JAHR
JANUAR 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28
FEBRUAR 29 Januar – 4 Februar 05 - 11 12 - 18 19 - 25
MART 26 Februar – 04 Mart 12 - 18 19 - 25 26 Markt – 01 Engagement
ENGAGEMENT 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29
KANN 30 Engagement -06 Mai 07 - 13 14 - 20 21- 27 28 Kann - 03 Juni
JUNI 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 Juni - 01 Juli
JULI 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29
AUGUST 30 Juli - 05 August 06 - 12 13 - 19 27 August – 02 September
SEPTEMBER 03 -09 10 - 16 17 - 23 24 - 30
OKTOBER 01 - 07 08 - 14 22 - 28 29 Oktober - 04 November
KASIM 12 - 18 19 - 25 26 November- 02 Dezember
DEZEMBER 03 - 09 10- 16 17- 23 24- 30 31 Dezember 2018 - 04 Januar 2019

REFERENZWERTPAPIERE VON PETROCHEMISCHEN PRODUKTEN
2017 JAHR
JANUAR 26 Dezember 2016 -01 Januar 2017 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29
FEBRUAR 30 Januar – 05 Februar 06 - 12 13 - 19 20 - 27
MART 27 Februar – 05 Mart 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 Mart-02 Engagement
ENGAGEMENT 03 - 09 10 -16 17 - 23 24 - 30
KANN 01- 07 08 - 14 15 - 21 22-28 29 Mai-04 Juni
JUNI 05 - 11 12 - 18 19 - 25 26 Juni- 02 Juli
JULI 03 -09 10 - 16 17 - 23 24 - 30
AUGUST 31Juli- 06 August 07 - 13 14 - 20 21 - 27 28 August_03 September
SEPTEMBER 04 -10 11 - 17 18 - 24 25 September – 01 Oktober
OKTOBER 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29
KASIM 30 Oktober - 05 November 06 -12 13 - 19 20 - 26 27 November - 3 Dezember
DEZEMBER 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31

[ad_2]