[ad_1]

Aussage : Boş konteynerlerin çıkış bildiriminde beyanında sistemsel düzenleme yapılmış olup, düzenleme 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye girer.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Generaldirektion Risikomanagement und -kontrolle

Anzahl: 52856264-235
Thema: Boş Konteynerlerin Çıkış Bildiriminde Beyanı

20.07.2018 / 36013432
VERTEILUNG DER PLACE

Denizyolu ile yurtdışına giden boş konteynerler, halihazırda çıkış bildiriminin “ihracatla ilgili beyan” alanında “diğer” seçeneği ile konteyner numaraları yazılmadan beyan edilebilmektedir.

Çıkış bildiriminde boş konteyner beyanı ile ilgili olarak, çıkış bildirimi ekranında “İhracatla İlgili Beyan” bölümünün “Tipi” alanına “BKNT’” (Boş Konteyner) seçeneği eklenmesi ve “Tipi” alanında ”BKNT” (Boş Konteyner) seçildiğinde “numarası” sütununda konteyner numaralarının geçerliğinin kontrol edilmesi yönünde sistemsel düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme, 25.07.2018 tarihi itibariyle devreye alınacak olup; boş konteynerlerin çıkış bildiriminde yukarıda belirtildiği şekilde beyan edilmesi gerekmekledir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

E-Mail wird unterzeichnet
Leman Çakır
Minister ein.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Verteilung:
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (Türklim)
Vapur Donatanları Acenteleri Derneğine
İmeak Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Gümrük Müşavirleri Derneği (Istanbul)
Customs Brokers Association in Ankara
Izmir Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association of Mersin
Bursa Association of Customs Brokers

[ad_2]