[ad_1]

Aussage : İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin yürürlükte kalma süresi 6 aydan 1 yıla uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

ARTIKEL 1 - 4/9/2018 datiert 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Kommuniqué Nr: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
4/9/2018 30525

[ad_2]